Registrul naţional

Registrul naţional este o bază de date electronică, standardizată şi securizată, ce înregistrează şi urmăreşte operaţiunile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (EUA-uri) şi cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră reglementate prin Protocolul de la Kyoto (AAU-ri, ERU-uri, CER-uri, RMU-uri).


Context Legal

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în calitate de ”administrator al registrului naţional”, se desemnează ca operator al datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, fiind înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul


Atribuţii

Atribuţiile principale îndeplinite de administratorul registrului naţional, sunt:

  • asigurarea suportului logistic şi administrativ pentru funcţionarea registrului naţional;
  • operararea în registrul naţional astfel încât să se asigure evidenţa certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise, transferate, achiziţionate, anulate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.780/2006, precum şi a operaţiunilor cu unităţi de reduceri de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto;
  • gestionarea datele şi informaţiilor cuprinse în tabelul care conţine lista instalaţiilor din Planul Naţional de Alocare;
  • realizarea operaţiunilor de deschidere, întreţinere, blocare, deblocare a conturilor în registrul naţional;
  • asigurarea accesului la registrul naţional a titularilor de conturi, împuterniciţilor acestora, a verificatorilor precum şi a publicului cu respectarea prevederilor Deciziei 13/CMP.1şi a prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr.2216/2004 modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr.916/2007;
  • blocarea conturilor operatorilor care nu restituie până la data de 30 aprilie a fiecărui an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră corespunzător cantităţii totale de emisii de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, verificată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.780/2006 şi raportarea la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, a listei operatorilor pentru care s-a operat blocarea

Ştiri

Comunicat - Registrul National
Ca urmare a comunicatului de presa transmis de Ministerul Mediului si Padurilor cu privire la "informatii privind concluziile preliminare ale Comitetului de Conformare al Protocolului de la Kyoto, referitoare la intrebarile de implementare transmise Romaniei asupra Inventarului National 2010 al emisiilor de gaze cu efect de sera", din data de 12 iulie 2011, va comunicam ca in cazul suspendarii eligibilitatii Romaniei la sfarsitul lunii august, implicatia pentru Registrul National al emisiilor de gaze cu efect de sera, se va materializa prin imposibilitatea tranzactionarii internationale a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Restul operatiunilor, cum ar fi tranzactionarile interne intre conturile deschise in registru, alocarile pentru anul 2012 si conformarea aferenta anului 2011, vor putea fi in continuare realizate.
Emiterea certificatelor
Emiterea certificatelor aferente anului in curs se realizeaza pana la data de 28 februarie, a fiecarui an
Propunerea emisiilor pentru anul 2009
Propunerea emisiilor pentru anul anterior, conform raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră in anul anterior, validate de un organism de verificare acreditat, se face până la data de 31 martie, anul in curs
Predarea certificatelor pentru anul 2009
Predarea certificatelor aferente emisiilor din anul anterior, se face până la data de 30 aprilie, anul in curs
Registrul Naţional
Registrul Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră este operaţional si funcţional din 16 octombrie 2008
A.N.P.M


PERIOADA DE ANGAJAMENT 2008-2012
CANTITATEA ALOCATĂ
1 279 835 099 tone CO2
REZERVA PERIOADEI DE ANGAJAMENT
649 476 664 tone CO2