Registrul naţional

Registrul Unic este o bază de date electronică, standardizată şi securizată, ce înregistrează şi urmăreşte operaţiunile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (EUA-uri) şi cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră reglementate prin Protocolul de la Kyoto (AAU-ri, ERU-uri, CER-uri, RMU-uri).

Sistemul de registre asigură contabilizarea precisă a tranzacțiilor din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) instituite prin Directiva 2003/87/CE, prin Protocolul de la Kyoto și prin Decizia nr. 406/2009/CE.

Registrul Unic este o bază de date electronică, standardizată și securizată, care conține elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deținerii, transferului și anulării unităților relevante, pentru a se asigura în mod corespunzător accesul publicului și confidențialitatea și pentru a se garanta că nu se efectuează transferuri incompatibile cu obligațiile care decurg din Directiva 2003/87/CE, Protocolul de la Kyoto și din Decizia nr. 406/2009/CE.


Context Legal

„Administrator național” înseamnă entitatea responsabilă cu administrarea, în numele unui stat membru, a unei serii de conturi de utilizatori care se află sub jurisdicția unui stat membru în RUEGES, desemnată în conformitate cu articolul 8 din R. Reg. 389/2013.

În România, instituția care are calitatea de administrator naţional al conturilor din Registrul Unic al  Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, în conformitate cu  HOTĂRÂREA Nr. 780/2006 - privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, este Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în calitate de ”administrator al registrului naţional”, se desemnează ca operator al datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.


Atribuţii

Principalele atribuții ale administratorului central  sunt furnizarea, exploatarea și menținerea RUEGES și a EUTL, administrarea conturilor centrale și realizarea operațiunilor care se desfășoară la nivel central.

Atribuțiile principale ale administratorilor naționali, în relatie cu titularii de conturi înregistrați în Registrul Uniunii, sunt: realizarea tuturor operațiunilor care implică legătura cu aceștia, inclusiv deschiderea, suspendarea și închiderea conturilor.

Atribuțiile principale ale administatorilor naționali se regăsesc la paginile 57, 58 în cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare al  ANPM:

http://www.anpm.ro/documents/12220/2025938/Regulament+organizare+si+functionare+ANPM+2017.PDF/d2deaa34-2322-48bd-b769-e4409900e426

 

Ştiri

Comunicat - Registrul National
Ca urmare a comunicatului de presa transmis de Ministerul Mediului si Padurilor cu privire la "informatii privind concluziile preliminare ale Comitetului de Conformare al Protocolului de la Kyoto, referitoare la intrebarile de implementare transmise Romaniei asupra Inventarului National 2010 al emisiilor de gaze cu efect de sera", din data de 12 iulie 2011, va comunicam ca in cazul suspendarii eligibilitatii Romaniei la sfarsitul lunii august, implicatia pentru Registrul National al emisiilor de gaze cu efect de sera, se va materializa prin imposibilitatea tranzactionarii internationale a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Restul operatiunilor, cum ar fi tranzactionarile interne intre conturile deschise in registru, alocarile pentru anul 2012 si conformarea aferenta anului 2011, vor putea fi in continuare realizate.
Emiterea certificatelor
Emiterea certificatelor aferente anului in curs se realizeaza pana la data de 28 februarie, a fiecarui an
Propunerea emisiilor pentru anul 2009
Propunerea emisiilor pentru anul anterior, conform raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră in anul anterior, validate de un organism de verificare acreditat, se face până la data de 31 martie, anul in curs
Predarea certificatelor pentru anul 2009
Predarea certificatelor aferente emisiilor din anul anterior, se face până la data de 30 aprilie, anul in curs
Registrul Naţional
Registrul Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră este operaţional si funcţional din 16 octombrie 2008
A.N.P.M


PERIOADA DE ANGAJAMENT 2008-2012
CANTITATEA ALOCATĂ
1 279 835 099 tone CO2
REZERVA PERIOADEI DE ANGAJAMENT
649 476 664 tone CO2