Informatii publice

Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în calitate de Administrator al Registrului Uniunii aflat sub jurisdicția statului român, pune la dispoziție în mod public informațiile din domeniul său  din registrul Uniunii, în conformitate cu cerințele legale ale Protocolului de la Kyoto.

În scopul îndeplinirii obligațiilor lor ca părți la Protocolul de la Kyoto și în temeiul articolului 10 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 ("Mecanismul de monitorizare și raportare"), fiecare stat membru și Uniunea gestionează un registru național al Protocolului de la Kyoto. În conformitate cu Decizia 13 / CMP.l și Decizia 24 / CP.8, statele membre și Uniunea își gestionează registrele naționale în mod consolidat.

Informațiile publice de mai jos sunt furnizate în conformitate cu articolele 44-48 din anexa la Decizia 13 / CMP.l pe baza datelor deținute în registrul național al statului membru și sub responsabilitatea sa juridică.

1) Informații privind conturile din Registrul Uniunii aflate sub jurisdicția statului român (în conformitate cu articolul 45 din Decizia 13 / CMP.l)

În conformitate cu cerințele de protecție a datelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și Directiva 95/46 / CE și în conformitate cu articolul 110 și cu anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei, informațiile privind reprezentanții contului, deținerile de unități, numerele contului, toate tranzacțiile efectuate și identificatorii de unități de carbon deținute în EUTL, registrul Uniunii și orice alt registru KP (cerut la punctul 45) sunt considerate confidențiale.

2) Proiecte de implementare în comun (în conformitate cu articolul 46 din Decizia 13 / CMP.l)

Informațiile privind proiectele de implementare în comun în temeiul articolului 6 din Protocolul de la Kyoto se găsesc la:

http://ji.unfccc.int/JI_Parties/DB/5T6DPV4N47Z6OW3HI1GX0QKFOUI6YL/viewDFP

3) Deținerea de unități și informații privind tranzacțiile (în conformitate cu articolul 47 din Decizia 13 / CMP.l)

Informațiile privind deținerea și tranzacțiile în temeiul articolului 47 din Decizia nr. 13 / CMP.l sunt furnizate pe fiecare tip de unitate în tabelel de mai jos.

Informațiile detaliate privind tranzacțiile sunt considerate confidențiale în conformitate cu articolul 110 din Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei.

4) Deținerea de unități Kyoto (în conformitate cu articolul 48 din Decizia 13 / CMP.l)

În conformitate cu cerințele privind protecția datelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și de Directiva 95/46 / CE și în conformitate cu articolul 110 și cu anexa III la Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei, punctul 48 din Decizia nr. 13 / CMP este considerat confidențial.