Alocări şi tranzacţii

Planul National de Alocare:

            PNA 2008-2012

            Hotararea nr. 811 din 17 septembrie 2014 pentru aprobarea mecanismului de alocare anuala finală cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioada a treia a schemei d

Anexa alocari RNI 2008-2012

Anexa alocari RNI 2013-2020

 

Cantitatea totala de ERU-uri, CER-uri, AAU-uri si RMU-uri detinute in fiecare cont la 1 ianuarie:

Datele din ultimii 4 ani sunt confidentiale

(conform Regulamentului nr 2216/2004, completat prin Regulamentul CE nr 916/2007 si Regulamentul Comisiei nr 994/2008, Anexa XVI, para. 7)

 

Cantitatea totala de AAU-uri emise pe baza Cantitatii Atribuite conform art 3, para. 7 si 8 Protocolul de la Kyoto si art.7 Decizia 280/2004/EC:

            Cantitatea atribuita pe baza emisiilor estimate de Inventarul National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera: 656.059.490 t CO­­2

 

Cantitatea totala de ERU-uri emise pe baza activitatilor de proiect implementate conform Protocolului de la Kyoto art.6

             

Cantitatea totala de ERU-uri, CER-uri, AAU-uri si RMU-uri achizitionate de la alte Registre, precum si identitatea conturilor si registrelor implicate in transfer:

Datele din ultimii 4 ani sunt confidentiale

(conform Regulamentului nr 2216/2004, completat prin Regulamentul CE nr 916/2007 si Regulamentul Comisiei nr 994/2008, Anexa XVI, para. 7)

 

Cantitatea totala de RMU-uri emise pe baza fiecarei activitati conform art. 3 para. 3 si 4 din Protocolul de la Kyoto:

            Nu exista informatii disponibile

 

Cantitatea totala de ERU-uri, CER-uri, AAU-uri si RMU-uri transferate catre alte Registre, precum si identitatea conturilor si registrelor implicate in transfer:

Datele din ultimii 4 ani sunt confidentiale

(conform Regulamentului nr 2216/2004, completat prin Regulamentul CE nr 916/2007 si Regulamentul Comisiei nr 994/2008, Anexa XVI, para. 7)

 

 

Cantitatea totala de ERU-uri, CER-uri, AAU-uri si RMU-uri anulate pe baza activitatilor conform art. 3, para. 3 si 4 din Protocolul de la Kyoto:

            Nu este cazul

 

Cantitatea totala de ERU-uri, CER-uri, AAU-uri si RMU-uri anulate ca urmare a hotararii Comitetului de Conformare de neconformitate a Statului Membru cu angajamentele asumate conform Protocolului de la Kyoto, art. 3, para. 1:

            Nu este cazul

 

Cantitatea totala de alte ERU-uri, CER-uri, AAU-uri si RMU-uri sau certificate anulate:

            unitati anulate si retrase

 

Cantitatea totala de ERU-uri, CER-uri, AAU-uri si RMU-uri si certificate retrase:

            unitati anulate si retrase

 

Entitati legale autorizate de catre Stat pentru a detine ERU-uri, CER-uri , AAU-uri si/sau RMU-uri

Cantitatea totala permisa de CER-uri si ERU-uri pe care operatorii o pot utiliza pentru fiecare perioada conform art. 11 (bis) (1) sau Directivei 2003/87/EC:

            reprezinta 10% din suma totala alocata pe intreaga perioada 2008-2012      

 

Rezerva perioadei de angajament calculata conform Deciziei 18/CP.7 a Conferintei Partilor la UNFCCC:

Data de referinta

Valoare (t CO2 echivalent)

2008-2012

780.545.734

2013-2020

590.453.541

Tarife

Alocare din Rezerva pentru Noi Intrati, perioada 2008 - 2012 aprobate de CE