Contact

Contact Registrul National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera

 

Date contact:

Adresa e-mail: romanian_registry@anpm.ro

Tel/fax: (+4) 021 207 11 39

Adresa:

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Directia Schimbari Climatice 

Registrul Unic Emisii Gaze cu Efect de Sera

Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti, cod postal 060031