Documentaţii

Pentru deschiderea unui cont de operator (Operator Holding Account) în Registrul Unic al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (RUEGES), următoarele documente trebuie transmise către Administratorul Național (ANPM):

• Decizia internă de nominalizare a reprezentanţilor autorizaţi (aceasta poate fi şi o adresă de înaintare semnată de reprezentantul legal al organizaţiei/titularul contului);

• Formular cu datele reprezentanţilor autorizaţi pentru deschiderea conturilor de OHA (date minim obligatorii conf. anexelor III, VI şi VIII din Regulamentul (UE) nr. 389/2013 ). Acest formular va fi semnat de titularul contului şi de reprezentanţii nominalizaţi (se găsește în secțiunea ,,formulare”);

• O dovadă a identității persoanei desemnate, care poate fi o copie a unuia dintre următoarele documente:

(a) carte de identitate emisă de un stat membru al Spațiului Economic European sau al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;

(b) pașaport;

• O dovadă a adresei reședinței permanente a persoanei desemnate, care poate fi o copie a unuia dintre următoarele documente:

(a) documentul de identitate, dacă indică adresa reședinței permanente;

(b) orice alt document de identitate eliberat de autorități care conține adresa reședinței permanente;

(c) dacă țara de reședință permanentă nu eliberează documente de identitate care conțin adresa reședinței permanente, o adeverință din partea autorităților locale care să confirme reședința permanentă a persoanei desemnate;

(d) orice alt document acceptat în mod obișnuit în statul membru al administratorului contului ca dovadă a reședinței permanente a persoanei desemnate;

• Cazierul judiciar al persoanei desemnate;

• Angajamentul de confidenţialitate;

• Declarația de consimțământ, a reprezentantilor și a titularului de cont, privind prelucrarea datelor personale.

În cazul în care reprezentanţii nominalizaţi nu sunt cetăţeni români, documentele solicitate vor fi însoţite de o traducere legalizată (în cazul actului de identitate este necesar o copie legalizată acestuia şi traducerea legalizată a acestei copii).

·      Dovada plății contravalorii tarifului de deschidere de cont (conform OM 1474/2007, art. 17).

  

Pentru modificarea AR1, AR2, AAR  desemnați, trebuie transmise către Administratorul Național următoarele documente:

  Decizia internă de nominalizare a reprezentantului (aceasta poate fi şi o adresă de înaintare semnată  de reprezentantul legal al organizaţiei/titularul contului);

  Formularul  - Acesta va fi ştampilat şi semnat de titularul contului şi de reprezentanţii nominalizaţi si va fi completat integral si corect (se găsește în secțiunea ,,formulare”);

 O dovadă a identității persoanei desemnate, care poate fi o copie a unuia dintre următoarele documente;

-       carte de identitate emisă de un stat membru al Spațiului Economic European sau al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;

-          pașaport;

  O dovadă a adresei reședinței permanente a persoanei desemnate, care poate fi o copie a unuia dintre următoarele documente:

-           documentul de identitate, dacă indică adresa reședinței permanente;

-          orice alt document de identitate eliberat de autorități care conține adresa reședinței permanente;

-          dacă țara de reședință permanentă nu eliberează documente de identitate care conțin adresa reședinței permanente, o adeverință din partea autorităților locale care să confirme reședința permanentă a persoanei desemnate;

-          orice alt document acceptat în mod obișnuit în statul membru al administratorului contului ca dovadă a reședinței permanente a persoanei desemnate;

  Cazierul judiciar al persoanei desemnate;

  Angajamentul de confidenţialitate.

  În cazul în care reprezentanţii nominalizaţi nu sunt cetăţeni români, documentele solicitate vor fi însoţite de o traducere legalizată (în cazul actului de identitate este necesar o copie legalizată acestuia şi traducerea legalizată a acestei copii).