Documentaţii

Pentru deschiderea unui cont in Registrul National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera (RNEGES), urmatoarele documente trebuie transmise catre Administratorul RNEGES (ANPM):

  1. Cerere deschidere cont (se gaseste la sectiunea “formulare”);
  2. Decizie semnata de catre reprezentantul conducerii companiei, privind nominalizarea persoanelor autorizate cu operarea in cont (PAR, SAR – obligatoriu si AAR/EAR - optional);
  3. Formular completat cu datele companiei/contului si ale PAR, SAR (AAR/EAR), inclusiv semnaturile acestora pe ultima pagina (se gaseste la sectiunea “formulare”);
  4. Copii legalizate ale actelor de identitate ale persoanelor autorizate: PAR, SAR (AAR/EAR);
  5. Dovada platii contravalorii tarifului de deschidere de cont (conform OM 1474/2007, art. 17).

 

Pentru modificarea PAR, SAR desemnati, trebuie transmise catre Administratorul RNEGES urmatoarele documente:

  1. Decizie semnata de catre reprezentantul conducerii companiei, privind nominalizarea persoanelor autorizate a opera in cont (PAR, SAR);
  2. Formular completat cu datele companiei/contului si ale ambelor persoane autorizate PAR, SAR inclusiv semnaturile acestora pe ultima pagina, chiar daca se modifica doar una dintre persoane (se gaseste la sectiunea “formulare”);
Copii legalizate ale actelor de identitate ale persoanelor autorizate: PAR, SAR.