Registrul naţional

Registrul naţional este o bază de date electronică, standardizată şi securizată, ce înregistrează şi urmăreşte operaţiunile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (EUA-uri) şi cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră reglementate prin Protocolul de la Kyoto (AAU-ri, ERU-uri, CER-uri, RMU-uri).


Context Legal

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în calitate de ”administrator al registrului naţional”, se desemnează ca operator al datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, fiind înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul


Atribuţii

Principalele atribuții ale administratorului central sunt furnizarea, exploatarea și menținerea Registrului Uniunii și a EUTL, administrarea conturilor centrale și realizarea operațiunilor care se desfășoară la nivel central.

 Atribuțiile principale ale administratorilor naționali sunt să fie punctul de legătură cu titularii lor respectivi de conturi înregistrați în Registrul Uniunii și să realizeze toate operațiunile care implică un contact direct cu aceștia, inclusiv deschiderea, suspendarea și închiderea conturilor.

 

Ştiri

Comunicat - Registrul National
Ca urmare a comunicatului de presa transmis de Ministerul Mediului si Padurilor cu privire la "informatii privind concluziile preliminare ale Comitetului de Conformare al Protocolului de la Kyoto, referitoare la intrebarile de implementare transmise Romaniei asupra Inventarului National 2010 al emisiilor de gaze cu efect de sera", din data de 12 iulie 2011, va comunicam ca in cazul suspendarii eligibilitatii Romaniei la sfarsitul lunii august, implicatia pentru Registrul National al emisiilor de gaze cu efect de sera, se va materializa prin imposibilitatea tranzactionarii internationale a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Restul operatiunilor, cum ar fi tranzactionarile interne intre conturile deschise in registru, alocarile pentru anul 2012 si conformarea aferenta anului 2011, vor putea fi in continuare realizate.
Emiterea certificatelor
Emiterea certificatelor aferente anului in curs se realizeaza pana la data de 28 februarie, a fiecarui an
Propunerea emisiilor pentru anul 2009
Propunerea emisiilor pentru anul anterior, conform raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră in anul anterior, validate de un organism de verificare acreditat, se face până la data de 31 martie, anul in curs
Predarea certificatelor pentru anul 2009
Predarea certificatelor aferente emisiilor din anul anterior, se face până la data de 30 aprilie, anul in curs
Registrul Naţional
Registrul Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră este operaţional si funcţional din 16 octombrie 2008
A.N.P.M


PERIOADA DE ANGAJAMENT 2008-2012
CANTITATEA ALOCATĂ
1 279 835 099 tone CO2
REZERVA PERIOADEI DE ANGAJAMENT
649 476 664 tone CO2